o kampanii

OBEJRZYJ SPOT TELEWIZYJNYPrzysłowie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. To banalne stwierdzenie, choć wydaje się słuszne, nie zawsze i w każdych warunkach jest prawdziwe. Środki materialne pomagają na pewno w osiągnięciu zamierzonego celu – czy będzie to rozwój własnego biznesu, czy też gotówka na nowy telewizor lub szkolną wyprawkę dla dziecka. Od szczęścia do nieszczęścia droga może być jednak bardzo krótka. Świadczy o tym rosnąca liczba firm oferujących pożyczki, nieobjętych nadzorem finansowym państwa. Firmy te niejednokrotnie w sposób nieuczciwy informują (bądź nie informują wcale) o łącznych kosztach pożyczki, a przypadków poważnych konsekwencji podpisania takich umów z roku na rok również przybywa.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zwracamy się do Państwa z apelem i ostrzegamy: zastanówcie się dwa razy, zanim podpiszecie umowę, która może zaważyć na całym Waszym życiu!